top of page

● TÄHTIS: Haisulukk peab jääma köögihundi purustuskambrist madalamale, vastasel juhul jääb vesi seadmesse ja see kahjustub!

Read More
Placeholder Image

1. Ettevalmistus

● Ühendage lahti valamu küljest olemasolev kanalisatsioonitoru ning puhastage hoolikalt äravooluava ja äravoolutorud ummistustest.
● Et tagada heitvee äravool kanalisatsioonitorustikus on vajalik langus. Kui olemas oleva valamu äravooluava köögihundi paigaldamisel seda ei võimalda, tuleb torustik kalde saavutamiseks ümber ehitada.

Placeholder Image

2. Köögihundi monteerimine valamu alla

● Paigaldage kummitihend köögihundi valamuflansi alla.
● Valamutel, mille äravooluava on 50 mm peab suurendada äravooluava. Valamu äravooluava suurendamiseks pöörduge köögihundi müüja poole, kellel on spetsiaalne lõikur.
● Keraamilised, marmorist jt. köögivalamud, mille seinapaksus on kuni 50 mm, vajavad paigaldamisel pikendatud flanssi (saadaval lisavarustusena).

Placeholder Image

3. Kinnitus-mehhanismi paigaldamine

● Ühendage lahti valamu küljest olemasolev kanalisatsioonitoru ning puhastage hoolikalt äravooluava ja äravoolutorud ummistustest.

4. Köögihundi ühendamine kinnitusmehhanismiga

● Ühendage köögihunt kinnitusmehhanismiga.
● Enamikel juhtudest piisab valamualusest ruumist köögihundi paigaldamiseks. Kuid on ka olukordi, kus valamukapis on liiga vähe ruumi. Seetõttu tuleb enne ostu sooritamist veenduda, et köögihunt mahub valamukappi.

5. Ühendamine kanalisatsioonitorustikuga

● Kinnitage äravoolutoru köögihundi külge.
● Ühendage äravoolutoru teine ots olemasoleva kanalisatsiooni torustikuga. Kontrollige, et säiliks äravooluks vajalik kalle.
● Sifooni paigaldamisel pidage meeles, et äravoolutorude (sealhulgas sifooni) läbimõõt ei tohi olla väiksem kui 32 mm.

6. Ühendamine vooluvõrku

● Ühendage köögihunt vooluvõrku.
● Elektritoide ja selle paigaldus peavad vastama toote nõudmistele ning kehtivatele elektritööde eeskirjadele.
● Täpsemat informatsiooni saab "Köögihundi kasutusjuhendist", mis on kaasas iga köögihundiga.

bottom of page