top of page

1. Ettevalmistus

● Ühendage lahti valamu küljest olemasolev kanalisatsioonitoru ning puhastage hoolikalt äravooluava ja äravoolutorud ummistustest.
● Et tagada heitvee äravool kanalisatsioonitorustikus on vajalik langus. Kui olemas oleva valamu äravooluava köögihundi paigaldamisel seda ei võimalda, tuleb torustik kalde saavutamiseks ümber ehitada.

1. Ettevalmistus

bottom of page