top of page

5. Ühendamine kanalisatsioonitorustikuga

● Kinnitage äravoolutoru köögihundi külge.
● Ühendage äravoolutoru teine ots olemasoleva kanalisatsiooni torustikuga. Kontrollige, et säiliks äravooluks vajalik kalle.
● Sifooni paigaldamisel pidage meeles, et äravoolutorude (sealhulgas sifooni) läbimõõt ei tohi olla väiksem kui 32 mm.

5. Ühendamine kanalisatsioonitorustikuga

bottom of page