top of page

6. Ühendamine vooluvõrku

● Ühendage köögihunt vooluvõrku.
● Elektritoide ja selle paigaldus peavad vastama toote nõudmistele ning kehtivatele elektritööde eeskirjadele.
● Täpsemat informatsiooni saab "Köögihundi kasutusjuhendist", mis on kaasas iga köögihundiga.

6. Ühendamine vooluvõrku

bottom of page